Algoland – algbaserade lösningar till industri och samhälle för rent vatten och luft

Inom forskargruppen Algoland studerar vi mikroalgers kapacitet att rena luft och vatten, producera energi och biomassa samt bidra till en hållbar samhällhetssutveckling.

Forskarteamet Algoland, som leds av Elin Lindehoff och Catherine Legrand, driver en serie forskningsprojekt som utforskar hållbara, algbaserade lösningar för samhällsutmaningar.

Det hela började som ett projekt på Linnéuniversitetet och ha nu vuxit och förgrenat sig till såväl näringsliv, kommun och akademiska partnerskap, med ett nätverk som växer sig större för varje år. Vi har också ett omfattande vetenskapligt uppsökande program för att lära allmänheten om algernas betydelse i samhället.

Följ också vår blogg!

Publikationer

Vår forskning i bilder

Akademiska och industri partnerskap. Catherine Legrand (professor, Algoland Co-PI) och Claes Kollberg, föredetta Cementa-anläggningschef, Framework for Strategic Sustainable Development. Akademi och industri arbetar tillsammans för att hitta hållbara lösningar.  FOTO: Elin Lindehoff
Akademiska och industriella partnerskap. Catherine Legrand (professor, Algoland Co-PI) och Claes Kollberg, föredetta Cementa-anläggningschef, Framework for Strategic Sustainable Development. Akademi och industri arbetar tillsammans för att hitta hållbara lösningar.

FOTO: Elin Lindehoff
Elin Lindehoff
Föregående bild Nästa bild
Mikroalger - små hjältar från havet. Mikroalger producerar 40-80% av världens syre genom fotosyntes. De har därmed potential att minska koldioxidutsläppen från skadliga förorenare som cementindustrin, samt ta upp överflödiga näringsämnen som orsakar övergödning i havet. Den algbiomassa som produceras kan sedan förvandlas till värdefulla bioprodukter.
Mikroalger - små hjältar från havet. Mikroalger producerar 40-80% av världens syre genom fotosyntes. De har därmed potential att minska koldioxidutsläppen från skadliga förorenare som cementindustrin, samt ta upp överflödiga näringsämnen som orsakar övergödning i havet. Den algbiomassa som produceras kan sedan förvandlas till värdefulla bioprodukter. Lina Mattsson
Föregående bild Nästa bild
Algoland - Rena vatten. Odlingsbassänger fyllda med lakvatten från avfallsdeponin används för att odla alger. Koldioxidrik rökgas pumpas in från det lokala värmeföretaget KalmarEnergi.
Algoland - Rena vatten. Odlingsbassänger fyllda med lakvatten från avfallsdeponin används för att odla alger. Koldioxidrik rökgas pumpas in från det lokala värmeföretaget KalmarEnergi. Lina Mattsson
Föregående bild Nästa bild
Nyttiggörande av algbiomassa! Algolands forskningsaktiviteter ger en algbiomassaprodukt som kan användas till djurfoder, kosttillskott, gödselmedel och biobränslen m.m..
Nyttiggörande av algbiomassa! Algolands forskningsaktiviteter ger en algbiomassaprodukt som kan användas till djurfoder, kosttillskott, gödselmedel och biobränslen m.m.. Foto: Lina Mattsson Lina Mattsson
Föregående bild Nästa bild
Rena Vatten - Musselodling i Hagby. Musslor växer i kustområden och kan fungera som naturliga vattenfilter?  för det övergödda Östersjö-vattnet. Musslor filtrerar havsvatten för att få i sig mat i form av mikroalger.
Rena Vatten - Musselodling i Hagby. Musslor växer i kustområden och kan fungera som naturliga vattenfilter? för det övergödda Östersjö-vattnet. Musslor filtrerar havsvatten för att få i sig mat i form av mikroalger. Kimberly Berglöf
Föregående bild Nästa bild
Den cirkulära ekonomin - hållbart foder från musslor och alger. Detta Algoland-projekt har samarbetat med gården i Voxtorp för att studera möjligheten att använda krossat musselmjöl och torkade alger i kycklingfoder.
Den cirkulära ekonomin - hållbart foder från musslor och alger. Detta Algoland-projekt har samarbetat med gården i Voxtorp för att studera möjligheten att använda krossat musselmjöl och torkade alger i kycklingfoder. Elin Lindehoff
Föregående bild Nästa bild
Rena luften – Fotobioreaktorn/Green Wall panelerna vid betongfabriken i Degerhamn, Sverige (Öland) på invigningsdagen för Algolands algodling den 14 juni 2014. Under sommarsäsongen och till hösten växer mikroalger och förökar sig, och tar upp CO2-fylld rökgas från fabriken bubblar in i panelen.
Rena luften – Fotobioreaktorn/Green Wall panelerna vid betongfabriken i Degerhamn, Sverige (Öland) på invigningsdagen för Algolands algodling den 14 juni 2014. Under sommarsäsongen och till hösten växer mikroalger och förökar sig, och tar upp CO2-fylld rökgas från fabriken bubblar in i panelen. Elin Lindehoff
Föregående bild Nästa bild

Projekt

Medarbetare

Video om Algoland

Algoland – om mikroalgers potential att rena vatten och luft

Aktuellt

Prisutdelningar