Archaeothanatology Working Group

Arkeothanatologi är en tvärvetenskaplig analysmetod inom arkeologin som studerar begravningsritualer i det förflutna. Med utgångspunkt i kunskap om naturliga nedbrytningsprocesser har metoden gjort det möjligt att i detalj kunna rekonstruera hur människor historiskt har hanterat sina döda. Det arkeothanatologiska nätverket består av forskare med kompletterande kompetenser, som använder arkeothanatologi i sin forskning och som arbetar för att utveckla metoden.

Japansk akvarell
Kusōzu: the death of a noble lady and the decay of her body. Watercolours. Credit: Wellcome Collection. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Medarbetare vid Linnéuniversitetet

Medarbetare vid andra universitet

Alison Klevnäs, universitetetslektor, institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Astrid Noterman, postdoktor, institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Edeltraud Aspöck, Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage.

Mari Torv, researcher, Institute of History and Archaeology, Archaeology Department, University of Tartu.

Rita Peyroteo Stjerna, Forskare vid Institutionen för organismbiologi, Människans evolution, Uppsala universitet.