Art, Culture and Entrepreneurship

I en tid då konst och kultur i allt högre grad utsätts för marknadsvillkor har entreprenörskap blivit en kraft att räkna med i samhället. Inte bara som förmedlare av konstnärliga och kulturella värden, utan också som en betydande skapare av jobb inom konst- och kulturområdet. Den tvärvetenskapliga forskargruppen Art, Culture and Entrepreneurship (ACE) ägnar sig åt studier av sådant entreprenörskap och utforskar initiativ för att etablera nya former av organiserade praktiker inom konst- och kulturområdet.

Läs mer på forskargruppens engelska sida.