Astropartikelfysik

Våra forskningsområden innefattar konstruktion, analys av data och tolkning av resultat inom området extragalaktisk strålning med mycket hög energi. Vårt vetenskapliga fokus ligger på studier av aktiva galaxkärnor.

Vår forskning

Fakulteten för teknik har beslutat att avveckla forskningen inom astropartikelfysik från och med 2022. Verksamheten och gruppens tidigare forskningsledare Yvonne Becherini finns numer vid Université de Paris Cité:

https://apc.u-paris.fr/APC_CS/en/users/becherini

https://astrogamma.eu/

https://alto-gamma-ray-observatory.org/