Avdelningen för metod och metavetenskap

Inom Avdelningen för metod och metavetenskap arbetar vi med att utveckla och förbättra forskningsmetoder och med projekt som har ett metavetenskapligt perspektiv på forskning. Detta inkluderar allt från att validera psykologiska instrument till att genomföra systematiska översikter och meta-analyser av hela forskningsområden.

Vår forskning

Våra projekt grundas i psykologi men är ofta tvärvetenskapliga, då många forskningsmetoder (till exempel för systematiska översikter och meta-analyser) liknar varandra mellan discipliner. Avdelningens tvärvetenskapliga samarbeten inkluderar discipliner och ämnen såsom utbildningsvetenskap och didaktik, forskning om funktionsnedsättningar, samt datadrivna beslutsstöd/AI.

Allt arbete inom Avdelningen för metod och metavetenskap genomsyras av vårt ständiga engagemang i främjandet av öppen vetenskap och reproducerbarhet inom såväl forskning som undervisning.

Nedan följer en kort beskrivning av avdelningens olika forskningsområden och projekt, och de medlemmar som huvudsakligen arbetar inom området.

Andra engagemang och samarbeten

Flera av medlemmarna i Avdelningen för metod och metavetenskap är aktiva inom den internationellt kända vetenskapliga tidskriften Meta-Psychology, som Rickard Carlsson är chefredaktör för, och Open Science Community Sweden. Vi samarbetar också med Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle (FUSA) vid Linköpings universitet, som Lucija Batinović är medlem i.

Undervisning

Vår forskning inom metod och metavetenskap har direkta kopplingar till undervisning i vetenskaplig metod och statistik på Psykologprogrammet, Psykologi, arbets- och organisationspsykologi, masterprogram, fristående kurser i psykologi, samt doktorandkurser i psykologi vid Linnéuniversitetet.

Vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla metod- och statistikundervisningen med de senaste rönen inom områden som öppen vetenskap, reproducerbarhet, statistisk programmering och visualisering i programmeringsspråket R, samt metoder för att genomföra systematiska översikter.

Medarbetare

Affilierade

Tobias Mühlmeister, Pauline Halm och Tom Runesson är alumner som fortsatt samarbetar med medlemmar från avdelningen.

Övriga medarbetare

Lucija Batinović, Linköpings universitet