Beräkningsmatematik för prediktiva digitala tvillingar (PreDiTwin)

Under de senaste åren har stora framsteg inom matematik, processbaserad modellering, datavetenskap och sensorteknik öppnat upp spännande möjligheter att skapa digitala tvillingar för verkliga system. Dessa framsteg har stor potential att förbättra våra möjligheter att göra förutsägelser och styra många komplicerade system inom skogsekologi, smart industri, byggteknik, energi, hälsa och klimatförändringar.

Vår forskning

Forskargruppen Beräkningsmatematik för prediktiva digitala tvillingar (PreDiTwin) fokuserar på utvecklingen av den teoretiska grunden för digitala tvillingar, särskilt inom följande områden:

  • Flerskalig modellering och homogenisering av deterministiska och stokastiska system.
  • Slumpmässiga matriser och matematisk statistik.
  • Processbaserad och numerisk modellreduktion.
  • Förstärkningsinlärning för operationsanalys.
  • Numeriska metoder för deterministiska och stokastiska partiella differentialekvationer.

Medarbetare

Externa medlemmar

Stefano Giani, Durham University

Luka Grubisic, University of Zagreb