Betongkonstruktioner

Betongkonstruktioner är ett av forskningsområdena inom ämnet byggteknik. Det innefattar studier av alla typer av sådana: armerad och förspänd betong, platsgjuten och prefabricerad betong, nya såväl som tiotals år gamla konstruktioner. Forskningen har sitt ursprung i byggindustrin och utförs oftast i samarbete med den.

Vår forskning

Vår forskning fokuserar på två områden.

  • Prefabricerade betongkonstruktioner
  • Befintliga betongkonstruktioner

Prefabricerade betongkonstruktioner

Moderna prefabricerade betongkonstruktioner kräver en omfattande ingenjörsinsats som behandlar en rad olika aspekter. Inte bara i form av bärande konstruktioner, utan även en byggnads form och funktion och dess påverkan på miljön. Insatsen bidrar till en snabbare byggprocess, högre kvalitet hos byggnadens komponenter, ett optimalt utnyttjande av egenskaperna hos varje ingående material, samt en bättre överensstämmelse med ett hållbart byggande. Det råder ingen tvekan om att prefabricering är det enklaste sättet att implementera innovativa material-, konstruktions-, teknologiska och miljömässiga lösningar.

Vi har omfattande erfarenhet av storskaliga, experimentella studier av bjälklagssystem med stor spännvidd, tillverkade av förspända, prefabricerade element med eller utan samverkande pågjutning. Ett annat forskningsområde är kopplat till prefabricerade, förspända betongelement för bärning av räls (slipers med mera) med fokus på säkerhet och beständighet.

Utvecklingen är för närvarande i stor utsträckning relaterad till:

  • Analys av samverkanskonstruktioner av prefabricerade betongelement med samverkande pågjutning.
  • Att konstruera och utföra byggnader eller deras ingående element för återanvändning, som kärnan i ett koncept för ”cirkulärt byggande”.
betongelement i form av vägg i fabrik

Befintliga betongkonstruktioner

Många byggnader med betongstomme, både bostadshus och industribyggnader, som uppförts i Europa under andra halvan av 1900-talet närmar sig eller har redan passerat sin förväntade livslängd.

Frågeställningar relaterade till beständighet och säkerhet hos dessa byggnader är en ständig källa till oro. Byggnadernas ägare eller förvaltare är ofta bekymrade över deras tekniska status och fortsatta brukbarhet.

Vårt arbete varierar från bedömning av dessa byggnader till metoder för reparation eller förstärkning. De senare omfattar allt från traditionella metoder, via möjligheter att förändra deras statiska verkningssätt, till de senaste tekniska metoderna såsom användning av icke-metallisk, utvändigt applicerad armering.

Projekt

Medarbetare