Center for International Business Studies on Emerging Markets (CIBEM)

Vår forskning inkluderar internationell marknadsföring, internationella företagsstrategier och internationellt entreprenörskap. Fokus i forskningen är på tillväxtmarknader, som Östersjöregionen, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika.

Läs mer på vår engelska webbplats.