Center for Learning and Knowledge Technologies (CeLeKT)

Forskningen inom ämnet medieteknik på Linnéuniversitetet har fokus på mobilitet, sociala medier och lärande, och genomförs främst inom forskargruppen CeLeKT (Center for Learning and Knowledge Technologies).

Vår forskning

Den forskning som CeLeKT bedriver har två huvudteman:

  • Utveckling av mobila, trådlösa och web 2.0-applikationer för att stödja kollaborativ inlärning
  • Design av interaktiva lärmiljöer för att stödja kollaborativ, upptäcktsbaserad inlärning inom komplexa ämnen

Den kollaborativa tanken innebär att målgruppen samarbetar för att lösa en gemensam uppgift.

Vårt sätt att forska karakteriseras av att vi skapar innovativa tillämpningar inom olika utbildnings- och arbetsmiljöer för att stödja intellektuellt lagarbete. Fokus för vår forskning inom dessa områden ligger på att utforska nya designlösningar och innovativa användningar av mobila och andra tillgängliga tekniker i ett antal olika utbildningsmiljöer där samverkan är möjlig. Sådan teknik kan vara sammanhangskänslig information och mobila tjänster, digitalt medieinnehåll, positionering och visualiseringstekniker.

Vårt arbete bedrivs i projekt som finansieras av ett antal organisationer både i Sverige och utomlands. Vi arbetar också i mycket nära samarbete med såväl lokala som internationella företag.

Mer information

Mer information om gruppens forskning finns på vår webbplats Celekt.info.

Nyheter från CeLeKT

Medarbetare