Centre for Cost-effective Industrial Asset Management (CeIAM)

Centre for Cost-effective Industrial Asset Management är en forskargrupp som bedriver forskning inom området kostnadseffektiva underhållstekniker.

CeIAM står för Cost-effective Industrial Asset Management och erbjuder de verktyg, metoder och tekniska och ekonomiska kriterier som krävs för att kunna välja de mest kostnadseffektiva underhållsteknikerna och de mest informativa parametrarna för tillståndsövervakning (på engelska Condition Monitoring; CM).

Centre for CeIAM är en forskargrupp vid Institutionen för maskinteknik som bedriver forskning inom detta område. Mer information om gruppens forskning finns på vår engelska webbplats.