Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA)

Forskning kring interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård följer patientens väg genom den akuta vårdkedjan, d.v.s. från skadeplats via ambulans till akutmottagning (inklusive barnakut), anestesi, operation samt intensivvård. och bidrar med forskning utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv som ger den unika människan en påtaglig och betydelsefull röst.

Vår forskning

Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård (CISA) ska vara en nationell förebild och skapa nya arenor för samarbete, till nytta för människor på såväl lands- som glesbygd. Bygden där vi verkar och bor ska bli en hållbar bygd, där fler kopplingar mellan människor och verksamheter gör bygden mindre sårbar och mer produktiv. Sambruk bygger på idén om att skapa en gemensam plattform för en effektiv samverkan mellan olika aktörer med liknande uppdrag, ansvar och utmaningar för att serva samhällsmedborgarna.

Forskningsområde:

  • Interprofessionell samverkan och sambruk vid akut omhändertagande
  • Bedömning, prioritering, åtgärder och bemötande av patienter vid akut omhändertagande
  • Vårdande miljö för att stödja hälsoprocesser i ett akutvårdskontext