Centrum för naturvetenskapernas didaktik

Centret är placerat vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap i Kalmar, men har medlemmar även från fakulteten för samhällsvetenskap och fakulteten för teknik. Centrets intresseområde är didaktisk forskning och utveckling av undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. Målet är att ge elever och studenter möjligheter att utveckla kunskap, bildning och förmåga att reflektera som kan stödja deras deltagande i sammanhang där naturvetenskap och teknik har en roll i vårt samhälle.

Vår forskning

Våra forskningsintressen rör verksamhet/undervisning från förskola till universitetsnivå samt skolutveckling. Denna bredd främjar såväl lärarutbildningen och lärarfortbildningen, som den naturvetenskapliga utbildningen vid sidan av lärarutbildningen. En del av vår forskning är praktiknära och innefattar följeforskning och aktionsforskning i nära samarbete med lärare. Forskningen bedrivs också i nära samarbeten med kollegor både nationellt och internationellt.

Våra forskningsområden inkluderar alla utbildningsnivåer. Mer information om vår forskning hittar du nedan.

Medarbetare

Undervisning

Våra medlemmar bedriver undervisning inom flera av lärarutbildningens olika program:

  • Förskollärarprogrammet
  • Grundlärarprogrammet
  • Ämneslärarprogrammet

Seminarier

Vi håller seminarier inom vårt intresseområde där alla intresserade är välkomna att delta.

Nyheter