Mentorsutbildning

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod, 7,5 hp – avancerad nivå och på distans

Utbildningen erbjuds av Linnéuniversitetet på uppdrag av Skolverket. Du som är en erfaren och yrkesskicklig lärare eller förskollärare kan nu gå den statliga mentorsutbildningen. Utbildningen förbereder dig inför uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor.

Mentorsutbildningen för en kvalitativ introduktionsperiod förbereder dig för uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor. Utbildningen riktar sig till dig som är en legitimerad, erfaren och skicklig lärare eller förskollärare som arbetar i:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola eller specialskola
 • gymnasieskola eller gymnasiesärskola
 • kommunal vuxenutbildning
 • fritidshem.

Målet med utbildningen är att deltagaren, efter genomgången utbildning, ska ha utvecklat:

 • ett professionellt förhållningssätt till mentorsrollen och handledning, 
 • sina kunskaper om bland annat yrkesetik, vuxenpedagogik och samtalsmetodik, 
 • kunskaper om en lärardriven systematisk och metodisk kunskapsutveckling, 
 • förmågan att stötta nyutexaminerade i deras planering, genomförande och uppföljning av undervisning, 
 • förmågan att kunna tala kvalificerat och nyanserat om undervisning och lärande.

Utbildningen är en del av det kommande professionsprogrammet för lärare och ger dig möjlighet att utvecklas i yrket. Genom att gå utbildningen ökar du din kompetens i att handleda nyutexaminerade kollegor och ge dem det stöd de behöver under sitt första år.

Utbildningen startar i oktober 2023 och avslutas i maj 2024. Kursen omfattar 7,5 hp på avancerad nivå. Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar inte resor, kost eller logi.

Kursplan 4PE03U Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod, 7,5 hp

Anmälan

Du ansöker till kursen via Skolverkets webbplats. I samband med din ansökan ska rektorn intyga att:

 • du är legitimerad lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem
 • du har minst 6 års erfarenhet i yrket
 • att du uppfyller kravet på yrkesskicklighet.

När du gör din ansökan ska du även bifoga ett intyg som ska vara underskrivet av både rektorn och dig själv.

Läs mer om anmälan och om utbildningen på Skolverkets webbplats

Har du frågor om Linnéuniversitetets mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod, hör gärna av dig till universitetslektor Henrik Hegender,
henrik.hegender@lnu.se