solen skiner igenom löven på ett ekträd

Pedagogiskt ledarskap på huvudmannanivå

Är du nyfiken på arbetet som skolchef eller verksamhetschef? Den här kursen vänder sig till dig som har gått rektorsprogrammet och vill förbereda dig för arbete som skolchef eller verksamhetschef inom skolväsendet.

Anmälan

Är du intresserad av att gå kursen? Prata med din huvudman eller närmaste chef som gör en anmälan.

Anmälningsperiod för Fortbildning för rektorer:

  • 15 mars till 30 maj inför höstterminsstart 2024.

Länk till Skolverkets informationssida och anmälan hittar du här.

Utbildningens syfte och innehåll

Kursen syftar till att stärka deltagarnas förmåga att i en position mellan den politiska ledningen och de lokala förskolorna/skolorna leda och ta ansvar för utbildningens utveckling och förbättringsarbete.

Kursen tar sin utgångspunkt i skollagens reglering av huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem och behandlar följande teman:

  • juridisk styrning utifrån ett huvudmannaperspektiv
  • att organisera och leda kvalitetsarbete på huvudmannanivå
  • styrkedjan och det pedagogiska ledarskapet
  • förvaltningschefens/skolchefens uppdrag och arbete

Kursplan 4PE89U Pedagogiskt ledarskap på huvudmannanivå: Fortbildning för rektorer, 7,5 hp.

Genomförande och kostnader

Studierna omfattar 7, 5 hp på avancerad nivå och bedrivs på ungefär 15 procent av en heltid under ett år. Utbildningen sker i form av internatsförlagda utbildningsdagar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan. Huvudmannen står för deltagarens resor och kostnaderna för internaten.

Kursens träffar är förlagda till Elite Stadshotell, Växjö.

Preliminära datum:

  • Internat 1: 4-5 september 2024
  • Internat 2: 6-7 november 2024
  • Internat 3: 12-13 februari 2025
  • Internat 4: 7-8 maj 2025

I kursen används lärplattformen Moodle.

Kurskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden för internaten (kost och logi) är ca 11 000 kr (exkl. moms).

Här hittar du välkomstbrevet med mer information inför kursstart.

Kontaktpersoner