Skolpojke sitter på golvet med ipad och hörlurar

Rektorn, huvudmannen och förbättrade skolresultat

Den här kursen vänder sig till rektorer och skolhuvudmän som i team vill utveckla sina kunskaper om och arbeta med praktiknära skolförbättringsarbete. Syftet med utbildningen är att stärka rektorns och huvudmannens möjligheter att tillsammans med lärare ta ansvar för att skapa förutsättningar för elevers utveckling av kunskaper och värden.

Anmälan

Varje huvudman inbjuds att delta med presidium eller motsvarande, skolchef/skolchefer samt två rektorer från grundskola (totalt 5-8 deltagare per huvudman). Huvudmannen utser och anmäler sina deltagare till Linnéuniversitetet enligt särskilda instruktioner.

Anmälan görs via formuläret nedan.

Anmälningsperioden är 15 mars till 15 maj.

Genomförande och innehåll

Utbildningen pågår under ett år och består av fyra internatförlagda träffar. Varje träff börjar dag ett kl 10.00 och pågår till klockan 16.00 efterföljande dag.
Kursens träffar är förlagda till Elite Stadshotellet i centrala Växjö.

Preliminära datum:

  • Internat 1: 16-17 september 2024
  • Internat 2: 19-20 november 2024
  • Internat 3: 26-27 februari 2025
  • Internat 4: 5-6 maj 2025

Utbildningen är processinriktad och bygger på samarbete mellan huvudman, skolchef och rektorer. Vid varje internat utarbetas material som kursdeltagarna bearbetar mellan internatträffarna. Lärare vid deltagande rektorers skolor deltar aktivt vid bearbetande av material mellan internattillfällena.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgör ett centralt innehåll. Härutöver behandlas även förvaltningsrättsliga principer såsom offentlighet och sekretess. Utbildningen tar även upp likheter och skillnader mellan offentligt respektive privat driven grundskoleverksamhet. 

Kursen är ej poänggivande.

I kursen används lärplattformen Moodle.

Kontaktpersoner

Anmälan

Roll
Huvudmannaform
Juridiskt kön
Matpreferenser

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.