Centrum för polisforskning och utveckling

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete på Linnéuniversitetet i Växjö.

Vid CPU bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till polisverksamheten med särskilt fokus på samverkan, brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, organisationsfrågor samt polisförhör. I en långsiktig satsning vill centrumet stimulera kunskapsutveckling inom polisiärt arbete. Målsättningen för CPU är en kreativ forskningsmiljö och en viktig mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, praktiker och beslutsfattare.

Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt

Aktuellt

Figurant types in scenario-based exercises

Cecilia Jonssons och Susanna Lifs artikel Figurant types in scenario-based exercises är nu publicerad i Empirical Research in Vocational Education and Training.

Senaste numret av nyhetsbrevet Nordiska polisforskningsnätverket

Tidigare nyhetsbrev hittar du längre ner på denna sida. Från hösten 2023 lämnar CPU över redaktörskapet för nyhetsbrevet till Södertörns högskola.

Artikel från forskningsprojektet Peacebuilding amidst ongoing violence: The Contribution of the Swedish Police Training Program to Sustainable Peace in Colombia

Resultatet av Manuela Nilssons och Cecilia Jonssons fältstudie i Colombia är nu publicerat i artikelform. Läs artikeln här: Building relational peace: police-community relations in post-accord Colombia.

Rapport "Livet utanför tjänsten"

För att förstå dagens polisvillkor i och utanför tjänsten behövs historiska perspektiv. Vår nutida polis är nämligen en produkt av en historisk utveckling med djupa rötter. I rapporten "Livet utanför tjänsten. Svenska poliskonstaplar mellan 1908 och 1916" ger Patrik Thunholm, polis och fil.mag., en inblick i vanliga poliskonstaplars liv och leverne i början av förra århundradet. Rapporten är ett välkommet bidrag till det polishistoriska forskningsfältet. Läs rapporten här!

Artikel i The Police Journal: Theory, Practice and Principles

Forskningsprojektet "Polisen – en yrkesgrupp att värna om" har fått sin första artikel "A retrospective study of physical fitness and mental health among police students in Sweden", publicerad. Läs artikeln här!

Studie om polisiär akutsjukvård

Nu finns en studie publicerad av forskare vid CPU och Linnéuniversitetet.

Här hittar du studien "The Emergency Care Competence Needed for Police Patrol Officers According to the Experts – a National Swedish Delphi Study"

Personal

Nyhetsbrev och rapportserie