Centrum för polisforskning och utveckling

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö vid institutionen för kriminologi och polisiärt arbete på Linnéuniversitetet i Växjö.

Vid CPU bedrivs praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till polisverksamheten och andra myndigheter, exempelvis kommuner.

Några aktuella projekt rör brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, akademiseringen av polisutbildningen samt polisförhör. Vidare bedrivs kriminologiskt inriktad forskning relaterad till bland annat kriminalpolitik, våld och förtyck i nära relation samt ungdomars brottslighet och utsatthet.

Målsättningen är att stärka den vetenskapliga kunskapsutvecklingen och att forskningsanknyta polisprogrammet. CPU strävar efter att vara en dynamisk och kreativ forskningsmiljö och en viktig mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, praktiker och beslutsfattare.

Konferenser

Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) vid Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete, Linnéuniversitetet anordnar årligen konferenser på det brottsförebyggande och trygghetsskapande området. 

Temat för årets konferens som går av stapeln den 13-14 juni är: Framtidens brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet – i ljuset av vad vi gör nu och vad vi gjorde förr.

Pågående forsknings- och utvecklingsprojekt

Forskningsmiljöer och -samarbeten

Aktuellt

Nyhetsbrev och rapportserie