Centrum för tillämpat kulturarv

Tillämpat kulturarv handlar om att utforska kulturarvens inneboende potential att förändra samhället. Centrum för tillämpat kulturarv vid Linnéuniversitetet syftar till att främja vetenskaplig forskning och att samverka med externa parter kring användningen och utvecklingen av kulturarv i dagens samhälle.

Centrum för tillämpat kulturarv ska, ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, kritiskt granska och samtidigt konstruktivt utveckla relationerna mellan kulturarv och samhälle. Vi intresserar oss särskilt för betydelsen, värdet och nyttan av kulturarv. Inom centret skall vi aktivt undersöka nya användningssätt och användningsområden för kulturarv och ge nya perspektiv på det samhälle vi lever i. Vårt syfte är också att stärka kopplingen mellan akademin och det omgivande samhället samt att, när detta är möjligt, samarbeta med partner inom och utanför kulturarvssektorn. Eftersom vi lever i en globaliserad värld har vi naturligtvis även ett internationellt perspektiv.

Huvudforskarna vid Centrum för tillämpat kulturarv är knutna till ämnesområdena arkeologi, historia, filmvetenskap och miljövetenskap. I praktiken kommer verksamheten även att innefatta andra delar av fakulteten för konst och humaniora liksom övriga delar av universitetet. Detta för att sammanföra alla de forskare och forskningsprojekt vilka var för sig och på olika sätt undersöker förhållandet mellan kulturarv och samhälle och hur kulturarv kan utvecklas för att förändra samhället.

 

Forskningsrapport: Increasing future awareness in the cultural heritage sector using
the SoPHIA model

This report presents results from a project that aims at increasing future awareness in the cultural heritage sector, using the SoPHIA model.

The project was run by the Centre for Applied Heritage at Linnaeus University, with funding from the university. Work on the report was carried out in 2021 and 2022 by NCK (The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB) under the direction of Gustav Wollentz, in co-operation with Kalmar County Museum, Jamtli Museum, and Daniel Laven from the Department of Economics, Geography, Law and Tourism at Mid Sweden University.

Projekt

Evenemang

 

Medlemmar i forskargruppen

Samarbetspartner