Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning

Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) samlar forskare inom humaniora som sysslar med forskning om barn och ungdom, barn-, ungdoms- och crossoverlitteratur, barn-, ungdoms- och crossoverfilm samt barns och ungdomars språkutveckling och lärande i en mångfacetterad kunskapsmiljö, där forskning, utbildning och samverkan korsbefruktar varandra. Via didaktiska perspektiv på dessa fenomen bidrar CHILLL även till att utveckla forskningen inom lärarutbildningen och utbildningsvetenskap.

Barns och ungdomars lärande

Inom gruppen finns kompetens om barns och ungdomars formella och informella lärande samt om ungas lärande inom olika arenor – hemmet, biblioteket, museet, skolan – och genom olika medier. Forskningen inom CHILLL syftar dessutom till att öka kompetensen för handledning av examensarbeten inom lärarutbildningen och av doktorander. Som ett led i detta arbete ingår att etablera samverkan med andra forskningsgrupper både internt inom Linnéuniversitetet och externt vid andra universitet.

Utbildningar

Medlemmarna i CHILLL undervisar i stor utsträckning om barn- och ungdomskultur samt ungas lärande. Söktrycket på de reguljära kurserna som fokuserar på detta område är högt och detta gäller även för de sommarkurser som är inriktade på exempelvis Astrid Lindgrens verk, barn- och ungdomslitteratur, Harry Potter, romance med flera liknande ämnen, vilka lockar studerande från såväl Sverige som andra länder i Europa. Både kursen om Astrid Lindgren och Harry Potter ges även på engelska för utbytesstudenter och ordinarie studenter under höst och vår. Det finns också en kurs om makt i Game of Thrones. Utöver detta finns det inom kreativt skrivande kurser med relevans för det barn- och ungdomslitterära området, såsom Att skriva barnlitteratur, en utbildning med konstnärlig status.

Kursutbud

 • Astrid Lindgrens författarskap, 7,5 hp (1LI115)
 • Astrid Lindgrens författarskap, litteraturvetenskaplig fördjupning 15 hp (4LI009)
 • Astrid Lindgren's Works 7,5 hp (1LI108)
 • Att skriva barnlitteratur, A-kurs, 30hp
 • Att skriva barnlitteratur, B-kurs, 30 hp
 • Barnfiktion i fritidshemmet 15 hp (1LI030)
 • Barnlitteratur i förskolan 15 hp (1LI020)
 • Barn och skräckfantastik, 7,5 hp (1LI146)
 • Barn- och ungdomslitteratur, en introduktion, 7,5 hp (1LI101)
 • Barn- och ungdomslitteratur, A-nivå, 30 hp (1LI100)
 • Barn- och ungdomslitteratur, B-nivå, 30 hp (1LI120)
 • Barn- och ungdomslitteratur, C-nivå, 30 hp (2LI12E)
 • Bilderboken i teori och praktik, 7,5 hp (1LI124)
 • Harry Potter och hans världar, 7,5 hp (1LI153)
 • Harry Potter and His Worlds, 7,5 hp (1LI153)
 • Litteratur i språkundervisningen I, med inriktning mot engelska (4EN902), tyska (4TY902) och franska (4FR902), 10 hp
 • Litterär estetik i modern barn- och ungdomslitteratur, 15 hp (4LI006)
 • Magisterkurs i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning 60 hp (4LI06E)
 • Maria Gripes författarskap, 15 hp (4LI010)
 • Nordisk master för språklärare med inriktning mot engelska, tyska eller franska, 120 hp
 • Romance – kärleksromaner från tre decennier 7,5 hp (1LI130)
 • Studier av makt i George R.R. Martins Game of Thrones 7,5 hp (1LI147)
 • Ungdomsdystopin i teori och praktik, 5 hp (4LI013)
 • Vampyrfiktion 7,5 hp (1LI125)

Forskning

Forskningen inom CHILLL är varierad och täcker in litteratur och film för olika åldrar, samt aktualiserar olika perspektiv på ungas lärande. För en närmare beskrivning av medlemmarnas forskningsprojekt se respektive persons hemsida. Ett litet smakprov på vad vi forskar om för tillfället följer här:

• Ungas reception av Maria Gripes författarskap (Martin Hellström)
• Svensklärarstudenters syn på litteraturens roll i gymnasieskolans svenskundervisning (Annette Årheim)
• Astrid Lindgren som förlagsredaktör (Helene Ehriander)
• Kognitiva perspektiv på fantasy (Malin Alkestrand)
• Östtyska deckare utifrån ett genusperspektiv (Corina Löwe)
• Utvecklingen av storstadsmotivet med Berlin som exempel i barn- och ungdomslitteratur (Corina Löwe)
• Pixiböcker (Maria Nilson & Helene Ehriander)
• Makt i Game of Thrones (Anna Höglund)
• Nationalism i svensk barnfilm (Anders Åberg)
• Ekokritiska perspektiv på ungdomsdystopier (Åsa Nilsson Skåve)
• Sexualitet och reproduktion i ungdomsdystopier (Maria Nilson)
• Maktrelationen mellan olika generationer i ungdomsdystopier (Malin Alkestrand)

Samarbetspartners