Forskningsklustret för migration, medborgarskap och tillhörighet

Detta kluster lyfter frågor om tillhörighet och skillnad i det multikulturella samhället i kölvattnet av avkolonisering och globalisering.

Forskare vid Linnéuniversitetet

Forskare vid andra universitet

Lisa Ottosson, Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Projekt