Computational Chemistry and Biochemistry Group

Vi använder datorsimuleringar för att bättre förstå hur biologiskt relevanta och andra intressanta molekyler beter sig. Bland annat studerar vi varför en del människor utvecklar resistens mot vissa cancermediciner.

Vår forskning

Rörelsen hos atomer är en viktig aspekt av livet. Allt rör sig i våra kroppar – från vatten som utgör större delen av vår kroppsvikt till nervceller som skickar signaler till och från hjärnan. Att förstå biologi och kemi handlar alltså om att förstå ett tillstånd i ständig rörelse.

Med hjälp av experiment kan man studera många aspekter av rörelse. Men när studieobjektet är för litet eller för dynamiskt behöver vi ta hjälp av datorer. Datorsimuleringar ger oss möjlighet att generera filmer på atomnivå. Detta kan leda till nya hypoteser som senare kan testas med hjälp av experiment.

I våra studier vid forskargruppen Computational Chemistry and Biochemistry Group (CCBG) använder vi kraftfulla datorer och modern programvara. Ännu viktigare är dock att ha ett kreativt sinne och ett intresse för fysikalisk kemi och biokemi.

Forskargruppen CCBG är en del av institutionen för kemi och biomedicin och Linnaeus University Centre of Excellence (LNUC) for Biomaterials Chemistry. Läs mer om vår forskning och våra medarbetare på vår engelska webbplats.

Aktuellt