Condensed Matter Physics

Forskningen inom kondenserade materiens fysik vid Linnéuniversitetet sker i forskargruppen Condensed Matter Physics (CMP). Vi sysslar huvudsakligen med teoretiska studier av nanomagnetism, spinntronik och molekylär elektronik.

Vi har ett antal pågående forskningsprojekt, till exempel spinnelektronik med atomära magneter i en-elektron-transistorer, magnetiska defekter i nanostrukturer av halvledarmaterial, samt nya Dirac-material (grafen och topologiska isolatorer). Dessa nya kvantmekaniska system kan exempelvis användas för kvantdatorer. Vi undersöker även termoelektriska egenskaper hos molekylär elektronik.

Utförlig information om oss och vår forskning finns på vår engelska webbplats.

Linnaeus Physics Colloquium

Linnaeus Physics Colloquium är en seminarieserie med föreläsningar av framstående forskare i fysik. Seminarierna äger normalt rum i hus Magna på Linnéuniversitetet i Kalmar, men kan även följas via länk i hus D i Växjö, eller live via Zoom på https://lnu-se.zoom.us/j/416290322. Se varje enskilt seminarium för information.

Projekt