Cyber-Physical Systems (CPS)

Forskargruppen CPS ansvarar för forskning, undervisning och samverkan inom området cyberfysikaliska system.

Vår forskning

Forskningen inom området cyberfysikaliska system (Cyber-Physical Systems; CPS) behandlar de nära interaktionerna och återkopplingarna mellan inbyggda så kallade cyberkomponenter och dynamiska fysiska komponenter, i bland annat mekaniska komponenter, energisystem, mänskliga aktiviteter och omgivande miljö.

Att utforma cyberfysikaliska system innebär att man måste överväga flera faktorer såsom timing, energi, pålitlighet, driftsäkerhet och säkerhet. Experter från olika vetenskapsgrenar behövs för att ta itu med utmaningarna vad gäller storskalig analytisk modellering och analys, effektiva simuleringar, modelldriven syntes och verifikation, realtidsdataanalys, systemkontroll och så vidare.

Forskningen fokuserar för närvarande på

 1. Modellbaserad design, syntes och verifikation av CPS
 2. CPS-tillförlitlighet, säkerhet och integritet
 3. Storskalig dataanalys för CPS
 4. Hierarkisk modellering och optimering för CPS, samt
 5. Applikationer av CPS i smarta energisystem och transportsystem.

Kärnområden för vår forskning och undervisning

Under det paraply som CPS utgör, utgör följande kärnområden för vår forskning och undervisning:

 • Cyberfysikaliska system
 • Inbyggda system
 • Nätverk
 • CPS-säkerhet
 • CPS-driftsäkerhet
 • CPS-modellering, -analys och -verifiering
 • Kontrollsystem

Cyber-Physical Systems är en av forskargrupperna inom kunskapsmiljön Smarter Systems.

Projekt

Såddprojekt

Vid Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) uppmuntrar och stöder vi såddprojekt. Såddprojekt är avsedda att främja och driva upp framstående forskning, utveckling och innovation med tvärvetenskapligt samarbete inom dataintensiva vetenskaper och tillämpningar.

Såddprojekt vid CPS

Smart-Troubleshooting in the Connected Society

Vårt laboratorium

Studenter och forskare kan experimentera med den utrustning som finns tillgänglig i CPS laboratorium. Utrustningen kan lånas och användas för både examens- och forskningsprojekt. Exempel på enheter som för närvarande finns i labbet:

 • Utvecklingskort, byggsatser och tillbehör
 • Robotarmar
 • Drönare
 • Smart kamera med wi-fi och PTZ (pan-tilt-zoom)
 • 3D-skrivare
 • Anslutningshubbar (Ethernet, wi-fi, LoRa m.m.)
Arduino Uno, mikrokontrollerkort
Arduino Uno, mikrokontrollerkort
CC-BY-SA-4.0, author Clic17, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArduinoUnoSMD.jpg
Föregående bild Nästa bild

Aktuellt

Nyhetsnotiser

Publikationer

Kurser

Följande kurser som ges vid Linnéuniversitetet är på ett eller annat sätt relaterade till CPS forskningsområde cyberfysikaliska system.

Vi kommer att ge nya kurser specifikt inriktade på inbyggda system under 2020, bland annat:

 • Programmering av inbyggda system, 7.5 hp
 • Tillförlitlighet för inbyggda system, 7.5 hp
 • Projekt med inbyggda system, 7.5 hp

Studenter som är intresserade av inbyggda system och Internet of Things uppmuntras diskutera examensarbeten inom området cyberfysikaliska system genom att kontakta CPS ledare eller någon av gruppens medarbetare. Se även https://coursepress.lnu.se/subject/thesis-projects/proposals.

Medarbetare

Forskargruppen Cyber-Physical Systems leds av lektor Francesco Flammini och består av forskarna och doktoranderna nedan (samt forskarnas masterstudenter).