Data-driven Software and Information Quality

På forskningsområdet Data-driven Software and Information Quality vill vi inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) undersöka metoder för att mäta kvalitet hos programvara och information och om möjligt förbättra dem. Om du ger oss intressanta data och frågor, kan vi göra vårt bästa för att ge dig svar.

Forskningen inom det som tidigare var Data-driven Software and Information Quality bedrivs nu inom forskargruppen Data Intensive Software Technologies and Applications (DISTA)