Data Intensive Digital Humanities

Forskningsområdet Data Intensive Digital Humanities inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) är ett nätverk som samlar alla som är intresserade av att kombinera databehandling och humanistiska vetenskapsgrenar.

Vår forskning

Digital humanities (digital humaniora), tillämpningen och användningen av nya IKT-verktyg och -system, har lett till en rad nya metoder som i grunden omvandlar humaniora och samhällsvetenskap.

Data Intensive Digital Humanities är ett forskningsnätverk som samlar alla som är intresserade av att kombinera databehandling och humanistiska vetenskapsgrenar. Vi föreställer oss digital humaniora som ett socialt arbete, vilket innebär att nyckelkomponenten är ett samarbete som utgår ifrån forskningsfrågor inom humaniora. För att lösa dessa frågor behövs tekniska experter såsom forskare i datavetenskap, specialister på virtuell verklighet (VR) och experter på multimodalanalys och visualisering. Denna skärningspunkt leder ofta till nya svar på välkända frågor inte bara inom humaniora, utan även till nya öppningar inom de tekniska områdena. Ett annat viktigt mål är att involvera olika kulturarvsinstitutioner och -organisationer och samarbeta för att hitta sätt att presentera deras material.

Nya svar på välbekanta frågor

Vi välkomnar nya initiativ som antingen står i samband med vår pågående verksamhet eller innebär nya möjligheter i skärningspunkten mellan datavetenskap och humaniora. Vi känner starkt att användningen och tillämpningen av nya beräkningsmetoder kan ge nya svar på välbekanta frågor inom humaniora och även hjälpa till med att modellera fenomen inom humaniora och samhällsvetenskap på nya sätt i framtiden.

Vårt nuvarande arbete bygger på tre breda ämnesområden:

  • Variabelt naturligt språk: forskarna inom detta område är experter på engelsk lingvistik och vår forskning fokuserar på att förstå språkkontakt och växande variabilitet i den digitala tidsåldern. Kort sagt kombinerar vi traditionella filologiska data med empiriska bevis i realtid och utvecklar och tillämpar nya metoder för att berika och (visuellt) analysera dataströmmar med naturligt språk som är omfattande och rika på metadata, för att få nya insikter om språkvariation i sociala sammanhang. Vi använder för närvarande en kontinuerlig dataström av fritt tillgängliga data med Twitter-meddelanden och deras metadata för sociolingvistisk forskning som tar itu med inflödet av engelska i Norden.
  • Reglerade kontra öppna sociala medier: utvecklar nya sätt att hantera förvandlingen av media. Detta utgår ifrån revolutionen inom sociala och alternativa medier, vilka har utmanat yrkesmässigt reglerad media. För att förstå de processer som formar dagens media kommer forskarna att bearbeta och visuellt analysera stora mängder data från sociala och alternativa medier.
  • Automatiserad ämnesindexering och klassificering: syftar till att tillhandahålla lösningar på automatiserad ämnesindexering och -klassificering för förbättrad inhämtning ifrån heterogena akademiska resurser i utspridda samlingar som förvaringsrum, samlingar av forskningsdata, kataloger hos bibliotek, arkiv och museer. Vidare innebär skillnader i terminologi mellan olika forskargrupper (och till och med mellan enskilda forskare) att exakta sökningar efter strängar inte kan leverera någon effektiv korssökning för akademiska ändamål. För att lösa dessa frågor kommer vi att kombinera tvärvetenskaplig expertis inom lingvistik, biblioteks- och informationsvetenskap, datavetenskap och informationsvisualisering.

Data Intensive Digital Humanities är ett tillämpningsområde inom Linnaeus University Centre of Excellence (LNUC) for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Pågående arbeten

  • Många av våra forskare representerar oss och den forskning som utförs vid Linnéuniversitetet vid den 40:e ICAME-konferensen.
  • Utveckla Nordic Tweet Stream (NTS), en tweet-ström i realtid med material från fem nordiska länder
  • Använda big data från sociala medier i sociolingvistisk forskning
  • Visualisera attityder i tweetar
  • Utveckla en pilotversion av en VR-applikation baserad på NTS-data

Projekt

Aktuellt

Publikationer

Medarbetare