Designing for Innovation and Learning (DIL)

Forskargruppen Designing for Innovation and Learning bedriver tvärvetenskaplig forskning inom området digital transformation inom olika domäner.

Vår forskning

Forskargruppen Design för innovation och lärande, DIL, arbetar inom olika domäner såsom e-hälsa, industri 4.0 och e-lärande. Vi arbetar med co-design, att designa tillsammans, för att stödja olika strategier för digitalisering vad gäller värdeskapande och användning av ny teknologi. Gruppens forskning syftar till att förstå hur man ska utveckla informations- och kommunikationsteknik, IKT, för att skapa värde när omgivningen är  dynamisk och föränderlig.

Fokus- och problemområden

  • Designa för alla – skapa platformstänk som möjliggör olika lösningar till slutkund
  • Q-helix-samverkan med olika aktörer (akademi, offentlig sektor, företag och användarorganisationer)
  • Systemperspektiv med nyttogörande på olika organisatoriska nivåer (mikro/meso/makro)
  • Fokus på att skapa ett kontinuerligt lärande i en datastyrd process

Kompetenser som gruppen kan erbjuda externa partner

  • Att driva och bygga upp Q-helix-projekt
  • Att stödja och skapa co-design-processer för värdeskapande med slutkunder
  • Att utveckla och stödja plattformsuppbyggande inom olika domäner som baseras på sakernas internet (IoT) och big data för affärsanalys
  • Att utveckla och stödja individers kompetensutveckling för att möjliggöra digital transformation

Projekt

Medarbetare