skolflickor som tittar på en surfplatta

Digi-gruppen

Vi bedriver forskning om vad som händer och blir möjligt när digitala verktyg används i förskolans och skolans undervisning, samt hur deras användning påverkar barns och elevers digitala kompetens. Forskningen sker i nära samarbete med verksamma i pedagogisk praktik. Det finns även en tydlig koppling mellan forskargruppens deltagare och universitetets lärarutbildningar.

Vår forskning

Den tvärvetenskapliga forskargruppen Digi-gruppen har formerats kring det teoretiska perspektivet design för lärande (DfL). I DfL betraktas undervisning och lärande som en form av multimodal design: läraren iscensätter, eller designar, lärandeaktiviteter och ger därmed eleverna tillgång till olika resurser som möjliggör meningsskapande; eleverna å sin sida re-designar sitt lärande i relation till de förutsättningar de ges och med utgångspunkt i sina tidigare kunskaper, intressen m m.

Inom DfL har man utvecklat en modell, learning design sequence (LDS). Den kan användas av lärare för att planera och utvärdera undervisning, och av forskare som analysverktyg i vetenskapliga studier.

Aktuellt

Projekt

Publikationer

Medarbetare

Digitala verktyg och digital kompetens i förskolans och skolans undervisning omfattar forskare från följande andra forskargrupper: