Digital Humanities

Digital Humanities är ett tvärvetenskapligt initiativ med fokus på samhällsutmaningar och innovation.

Den senaste utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT) och interaktiva applikationer skapar nya sociala förutsättningar för människor; det ändrar sättet för hur vi kommunicerar och interagerar, och har snabbt blivit en del av vår vardag.

Att förstå omfattningen och konsekvenserna av de nya interaktionssätten och dess sociala omvandlingar är avgörande om vi vill skapa en framtid där digital teknik bidrar till att förbättra våra liv. Vi har identifierat en stor utmaning i hur vi kan utforska tvåvägs-interaktionen mellan samhälle och IKT, med fokus på humaniora. Denna speciella inriktning har potential att bli en framgångsfaktor för hela Linnéregionens värderingar och konkurrenskraft, med tanke på de senaste europeiska och svenska politiska diskussionerna inom digital humaniora.

En rad olika digitala verktyg har under lång tid förekommit inom forskarvärlden för hantering, analys och tillgängliggörande av stora mängder digital information. Detta har tidigare varit intressant för till exempel naturvetare och tekniker, men efter hand som verktyg och metoder visade sig vara användbara även för humanister, har det runt om i världen bildats forskargrupper och center med fokus på digital humaniora.

Nyheter

Deltagare