eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet är en mötesplats för forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom e-hälsa, dvs. digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet verkar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg. Vi arbetar med kunskap om hur den digitala tekniken kan göra vården och omsorgen mer personcentrerad, säker och långsiktigt hållbar.

eHälsoinstitutet är en dynamisk, tvärvetenskaplig kunskaps- och lärandemiljö som erbjuder utbildningar och seminarier inom e-hälsa. Vi driver forsknings- och utvärderingsprojekt med fokus på användar- och medborgarnytta. Dessutom erbjuder vi fristående kurser, masterprogram och uppdragsutbildningar inom e-hälsa.

Våra kurser och utbildningar

Cheferna i omsorgsförvaltningen sitter runt ett bord.
Cheferna i omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun går uppdragsutbildningen "Förändringsledning och Verksamhetsutveckling i Offentlig Sektor".

Forskningsseminarier e-hälsa

Navigera i AI-verktyg

Skapar digital teknik och AI en effektivare hälso- och sjukvård? Hur kan vi tillämpa den nya tekniken? Välkommen till eHälsoinstitutet, HDS  (Health Data Sweden) och DISA:s serie forskningsseminarier eHälsa.


Program våren 2024


4/4 Framtidens Precision Medicine, omik-data för kliniskt beslutstöd i cancer, Janne Lehtiö, Karolinska Institutet Anmäl dig här

2/5 Vetenskaplig evidens saknas för digitala lösningar i Sveriges hälso- och sjukvård, Sarah Wamala Andersson, Mälardalens universitet Anmäl dig här

30/5 Att skapa integritetssäkrade kliniska språkmodeller för kliniska tillämpningar - metoder att förhindra att patientinformation läcker ut från AI:n, Hercules Dalianis, Stockholms universitet Anmäl dig här

Våra forskningsseminarier är alltid kostnadsfria och online. 

Finansiärer

EU-logga
Vinnova-logga
EDIH
HDS-logga

Aktuellt

Vår forskning

eHälsoinstitutet har en bred forskningsansats – med fokus på läkemedelsanvändning, införande av digital teknik och Big Data – och samarbetar med en av de främsta forskningsmiljöerna vid Linnéuniversitetet, Linnæus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av dåvarande Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län.