eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet är en mötesplats för forskning, utvärdering, samverkan och utbildning inom e-hälsa, dvs. digitalt stöd för att stärka individen samt höja kvalitet och effektivitet inom hälsa, vård, medicin och omsorg.

eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet verkar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg. Vi arbetar med kunskap om hur den digitala tekniken kan göra vården och omsorgen mer personcentrerad, säker och långsiktigt hållbar.

eHälsoinstitutet är en dynamisk, tvärvetenskaplig kunskaps- och lärandemiljö som erbjuder utbildningar och seminarier inom e-hälsa. Vi driver forsknings- och utvärderingsprojekt med fokus på användar- och medborgarnytta. Dessutom erbjuder vi fristående kurser, masterprogram och uppdragsutbildningar inom e-hälsa.

Våra kurser och utbildningar

Cheferna i omsorgsförvaltningen sitter runt ett bord.
Cheferna i omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun går uppdragsutbildningen "Förändringsledning och Verksamhetsutveckling i Offentlig Sektor".

Forskningsseminarier e-hälsa

Navigera i den nya AI-världen

Program: Forskningsseminarier e-hälsa, hösten 2023

Hur ska vi, privatpersoner, företag och offentlig sektor, navigera rätt en värld med en allt snabbare AI-utveckling? Och hur påverkas vår värld av denna utveckling? I höst bjuder eHälsoinstitutet, tillsammans med HDS  (Health Data Sweden) och DISA in till en serie forskningsseminarier för att sprida kunskap om den nya AI-världen. 

28/9 Hur ska vi navigera rätt i den nya världen med chatt GPT och AI? Fredrik Ahlgren, Linnéuniversitetet Anmäl dig här 

19/10 Large Language Models + Giant AI experiments = A whole new world ? Jennifer Renoux, Örebro universitet Anmäl dig här

23/11 Inställt: Uppbyggnad och validering av den svenska Chatt GPT-Sw3 med fokus på hälso- och sjukvårdssektorn Magnus Kjellberg, Sahlgrenska sjukhuset Anmäl dig här

14/12AI-beredskap i offentlig sektor” Linda Manilla, AI professor, Helsingfors Universitetet, Anmäl dig här

Finansiärer

EU-logga
Vinnova-logga
EDIH
HDS-logga

Aktuellt

Vår forskning

eHälsoinstitutet har en bred forskningsansats – med fokus på läkemedelsanvändning, införande av digital teknik och Big Data – och samarbetar med en av de främsta forskningsmiljöerna vid Linnéuniversitetet, Linnæus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA).

Om eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet

eHälsoinstitutet främjar hälsa genom att utvärdera användningen av digitalt stöd inom hälsa, medicin, vård och omsorg. eHälsoinstitutet bildades 2002 av dåvarande Apoteket AB, Högskolan i Kalmar, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län.