maskros

Rapport från följeforskningen i projektet Palliativt centrum för samskapad vård

Projektet Palliativt centrum för samskapad vård fick stöd av Familjen Kamprads stiftelse 2013-2017 och leddes av professor Eva Benzein, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Projektet arbetade med att utveckla ett palliativt centrum med tre verksamhetsområden: utbildning, klinisk utveckling och forskning.

Syftet med följeforskningen som genomfördes vid eHälsoinstitutet var (omfattning 20%) att fortlöpande utvärdera, från ett utifrånperspektiv, projektet med fokus på effekter och projektets bidrag till att förändra, förbättra och förstärka den palliativa vården i regionen.

Målet med följeforskningen var:
• Att övergripande beskriva projektets prestationer och effekter.
• Att värdera om palliativt centrum, dess organisation och metoder ger
en hållbar utveckling
• Att identifiera möjliga långsiktiga effekter i den regionala palliativa kontexten.

Läs följeforskningens rapport här Palliativt centrum för samskapad vård