grafer och data

Exploring data and establishing routines for collaboration on energy experiments

Det övergripande syftet med detta såddprojekt inom Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) var att skapa bättre rutiner för samarbete med VEAB och Växjöbostäder gällande bland annat energi- och vattenförbrukning.

Namn
Exploring data and establishing routines for collaboration on energy experiments
Sökande
Mike Farjam, Krushna Mahapatra, Giangiacomo Bravo
Projektperiod
Vår–vinter 2019
Huvudsakliga forskningsområden
?
Ansökan
Energy experiments proposal 1905.pdf
Slutrapport
Energy experiments report 2001.pdf

DISAs såddprojekt

Läs mer om konceptet med såddprojekt och DISAs övriga såddprojekt.