E-health – Improved Data to and from Patients

Forskningen inom e-hälsoområdet vid Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) kommer att resultera i nya metoder för systematisk datainsamling, övervakning och visualisering av olika medicinska värden.

Vår forskning

Välunderbyggda hälsovårdsbeslut med evidensbaserad realtidsdata och långsiktig övervakning är av intresse för samhället eftersom de erbjuder nya sätt att övervaka patienter och att prova ut och förskriva behandling. Som ett stöd för högkvalitativa medicinska tjänster och hälsovårdstjänster kan tillförlitliga mätningar fungera som ett pålitligt, välunderbyggt beslutsunderlag för kommunikationen mellan patient och läkare, fysiskt och/eller på distans. Kvaliteten hos mätningar av personliga mobila sensorer, till exempel glukosnivå eller hjärtfrekvens, måste uppfylla vissa krav, liksom de system som lagrar och analyserar datan. Egenskaper som exempelvis integritet och säkerhet hanteras med sjukvårdens säkerhets-och certifikatsystem. Dessa tar hänsyn till en mängd olika individer/patienter med olika anspråk, kunskaper och kognitiva nivå.

Målet för forskarna inom E-health – Improved Data to and from Patients är att skapa ny kunskap om hur man modellerar, konstruerar, visualiserar och validerar system och verktyg för att stödja vårdapplikationer inom exempelvis områdena diabetes och mediciner. Denna forskning kommer att resultera i nya metoder för systematisk datainsamling, övervakning och visualisering av olika medicinska värden.

Analysera data med olika utvinningstekniker

Öppna/personliga data i realtid eller lagrade data samlas in från en mängd olika system (sjukvårdsregister, mobila sensorer) och deras omgivningar. Datan analyseras med olika så kallade utvinningstekniker i kombination med visuell analys.

Denna typ av forskning behöver klinisk kompetens vad gäller tolkning av och tilltro till data som genereras automatiskt eller av de olika individerna. Detta kompletteras av system och dataanalys och visualiseringskompetens från forskare inom datavetenskap. Externa partner kommer att ge tillgång till nationella kvalitetsregister och kliniska data från elektroniska patientjournaler.

E-health – Improved Data to and from Patients är ett tillämpningsområde inom Linnaeus University Centre of Excellence (LNUC) for Data Intensive Sciences and Applications och ingår som en del av en övergripande satsning på e-hälsa vid Linnéuniversitetet.

Aktuellt

Projekt

Publikationer

Medarbetare

Externa medarbetare

Maria Thunander, Region Kronoberg