Engineering Resilient Systems (EReS)

Forskargruppen Engineering Resilient Systems (EReS) Research Lab bedriver forskning inom så kallad systemresiliens. EReS fokuserar på att undersöka (och experimentera med) metoder, tekniker och verktyg för att designa, modellera, utveckla, analysera, validera och använda datasystem som har förmågan att återhämta sig.

Tillkomsten av nya teknologier (som cyber-fysikaliska system, CPS, och Internet of Things, IoT) och framstegen inom nätverk (till exempel 5G) skapar den grundläggande infrastrukturen för en ny värld. I denna värld kan verkliga objekt interagera med varandra och med människor för att erbjuda gränslösa möjligheter för näringslivet och samhället – smart stad, smart industri, smart energi, etcetera. Detta skapar nya möjligheter, men också nya utmaningar. I själva verket är, i ett sådant dynamiskt och öppet system, "förändring" den enda konstanten: allt är ihopkopplat och kan plötsligt dyka upp, försvinna, röra sig och fatta självständiga beslut.

Ständig förändring förändrar allt. System är komplexa och instabila. Instabilitet leder till förlust av kontroll, vilket i sin tur gör systemet opålitligt. För att förhindra en kedja av orsak och verkan, behöver systemen förses med lämpliga mekanismer för att vara motståndskraftiga och återgå till ett läge i balans när de möter instabilitet. Det vill säga, system ska kunna möta instabilitet, mildra osäkerhet och anpassa sig för att bevara sina mål.

Kontinuerlig systemtänkande teknik

För att hantera ständig förändring utforskar forskargruppen Engineering Resilient Systems (EReS) kontinuerliga systemtänkande tekniska metoder, vilket gör det möjligt för mjukvarusystemen att vara motståndskraftiga och kunna anpassa sig efter förändringen. Kontinuerlig syftar på det faktum att de tekniska angreppssätten ska vara automatiserade och oändliga. Systemtänkande syftar på det faktum att de tekniska tillvägagångssätten ska vara holistiska och tvärvetenskapliga, och på en och samma gång beakta alla systemkomponenter, de möjliga påverkande faktorerna och de egenskaper som är av intresse.

För detta ändamål bygger vi på väletablerade teorier, metoder och bruk, och undersöker hur vi kan förbättra dem genom att utnyttja ny teknik (exempelvis IoT, CPS, digitala tvillingar, big data) och tekniker (exempelvis artificiell intelligens, själv- anpassning, analys, formella metoder).

I detta forskningssammanhang är det specifika målet för EReS Research Lab att undersöka (och experimentera med) kontinuerliga och systemtänkande tekniska metoder, tekniker och verktyg för skapande, modellering, utveckling, analys, validering, drift och utveckling av resilienta ("elastiska" eller "motståndskraftiga") system.

Bredd av ämnen

EReS Research Lab förenar expertis från olika forskningsområden som programvaruteknik, prestandateknik, säkerhetsteknik, säkerhetsteknik och hållbarhetsteknik. Våra intresseområden inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Modellering och simulering av komplexa system
  • Designkvalitet, teknik som möter krav
  • Multiformalism-metoder för modellering och utvärdering av systems prestanda
  • Språkbaserad säkerhet, hotmodellering och analys
  • Säker autonomi och cyber-fysikalisk säkerhet
  • Resiliens hos system kopplade till hållbarhetsutmaningar, till exempel risker kopplade till klimatnödläget
  • Energieffektivitet i IoT-system

Som forskare är vårt uppdrag att förvandla utmaningar till möjligheter. För detta ändamål samarbetar vi aktivt med flera forskargrupper (både nationellt och internationellt) och partner inom näringslivet.

Projekt

Såddprojekt

Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) uppmuntrar och stöder såddprojekt. Såddprojekt är avsedda att främja och driva upp framstående forskning, utveckling och innovation med tvärvetenskapligt samarbete inom dataintensiva vetenskaper och tillämpningar.

Såddprojekt vid Engineering Resilient Systems

Pågående forskningsprojekt

Publikationer

Medarbetare