Evolutionär ekologi

Forskning inom evolutionär ekologi syftar till att förstå hur variationsrikedomen inom och mellan olika livsformer har uppkommit.

Ökad kunskap om grundläggande ekologiska och evolutionära processer är en förutsättning för att vi ska kunna utnyttja och bevara biologisk mångfalden i en föränderlig värld. Dessutom hjälper den oss förstå varför vi människor beter oss som vi gör.

Forskargruppen ingår i Linnaeus University for Ecology and Evolution in Microbial model Systems.

Vår forskning

Forskning om och för liv

Föreställ dig att vi alla vore exakt likadana. Tur nog är det inte så. Istället kännetecknas naturen av en enorm biologisk mångfald. Färg, form och funktion varierar både mellan arter och mellan individer som tillhör samma art. Avvikelserna mellan arter är resultatet av evolution. Den individuella variationen är bränslet och det naturliga urvalet motorn som driver fram en oöverträffad naturlig design.  

I vår forskning studerar vi allt ifrån DNA molekylens struktur och funktion till vad som begränsar arters geografiska utbredning. Studieorganismer och modellsystem innefattar såväl virus som växter och djur, varav somliga lever på land och andra i havet.  

För att besvara våra forskningsfrågor studerar vi olika arter av insekter, såsom torngräshoppor och fjärilar, men även grodor, ormar, ödlor, fiskar och däggdjur. Metoderna består av en kombination av beteendestudier, experiment, genetiska markörer, jämförande studier och teoretiska modeller.

Om du vill veta mer om den forskning som bedrivs inom evolutionär ekologi vid Linnéuniversitetet är du välkommen att besöka våra engelska webbsidor. 

Medarbetare

Publikationer

Samtliga publikationer från gruppen 

Nyheter