Födovävsekologi

Inom gruppen Födovävsekologi bedriver vi forskning inom akvatisk ekologi. Vi studerar bland annat flödet av mikronäringsämnen (tiamin, vitamin B1) i näringskedjan och de interaktioner och anpassningar som organismer uppvisar då de utsätts för klimatförändringar och UV-strålning.

Projekt

Personal