Forskargrupp inom turismvetenskap

Gruppen studerar turism med fokus i sin forskning på hållbarhet ur interdisciplinära perspektiv, inklusive nationalekonomi, marknadsföring, kulturgeografi, transportstudier, systemekologi, företagsekonomi, sociologi och psykologi.

Mer specifikt har gruppen bedrivit forskning på passagerartransporter; evenemang och festivaler; mat, turism och regional utveckling; informations- och kommunikationsteknologier inom turism; turism och globala miljöförändringar; mobilitet; begränsande av klimatförändringar; klimatpolitik; samt stadsplanering och förändring.

Gästprofessorer

C. Michael Hall, University of Canterbury, New Zealand
Donald Getz, University of Calgary, Canada