tjej och kille lär sig göra kaffe

Forskargruppen med inriktning mot yrkesutbildning

Vi bedriver forskning om styrning och organisering av yrkesutbildning och undervisning, yrkesidentitet och yrkeskultur i skola och arbetsliv, samt vad som räknas som kunskap i skola, undervisning och yrkesliv.

Vår forskning

Forskargruppen med inriktning mot yrkesutbildning är en undergrupp inom forskningsmiljön Forskning om pedagogiska professioner och praktiker (PEPP). Den har sin grund i en strategisk satsning som syftar till att stärka yrkeslärarprogrammets forskningsbasering, med hjälp av stöd från Nämnden för lärarutbildning under 2021–2023. 

I gruppen bedriver vi forskning om bland annat styrning och organisering av yrkesutbildning och undervisning, yrkesidentitet och yrkeskultur i skola och arbetsliv, samt vad som räknas som kunskap i skola, undervisning och yrkesliv. Gruppens forskning har sin förankring i VET-fältet (Vocational Education and Training).

Forskargruppen med inriktning mot yrkesutbildning vid Linnéuniversitetet har ett tätt samarbete inom Lärosäten Syd med Malmö universitet och Högskolan i Kristianstad. Vi driver gemensamt masterprogrammet Pedagogik och yrkeskunnande, som är framtaget specifikt för yrkeslärare. Inom samarbetet arrangerar vi också Forskarskolan för pedagogik och yrkeskunnande med fem doktorander vars forskning har sin förankring i VET-fältet. Vi anordnar även en gemensam seminarieserie. Forskargruppens medlemmar är också engagerade i Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning, samt är medlemmar i NordYrk.

Medarbetare