Forum för forskning om religion och politik (FoRoP)

Forum för forskning om religion och politik är en samlingsplats för forskare som vill studera relationen mellan religion och politik.

Lever vi i en postsekulär tid, där en sekulär norm som tidigare dominerat i Västvärlden fått ge vika och blivit en av många möjliga normer i samhället? Vad påverkar förändrade förhållanden mellan religion och politik? Vilka är de politiska effekterna av en växande mångreligiositet i ett samhälle där befolkningen till övervägande del är sekulär? Detta är några exempel på de problem som intresserar forskargruppen Forum för forskning om religion och politik (FoRoP).

ikon

Forum för forskning om religion och politik är en samlingsplats för forskare som vill studera relationen mellan religion och politik. Studier av religion och politik har olika teoretiska utgångspunkter. En del teoretiska utgångspunkter beskriver eller söker en ökad förståelse av relationen mellan religion och politik, eller en teoretisk utveckling av dessa begrepp och relation mellan dem. Vissa studier inriktar sig på att förklara politiska fenomen med religion, medan andra studier utgår från att politik inverkar på religiösa fenomen. Ytterligare studier ser ömsesidiga relationer mellan religion och politik.

Studier om religion och politik är i sin essens multidisciplinära. De vänder sig till forskare inom till exempel statsvetenskap, religionsvetenskapliga discipliner som religionssociologi och kyrkohistoria, liksom sociologi och historia i stort, medie- och kommunikationsvetenskap, samt till forskare inom andra discipliner med intresse av relationen mellan religion och politik.

Forum för forskning om religion och politik är en satsning med bas i Linnéuniversitets forskningsmiljöer, men välkomnar anslutande forskare verksamma vid andra lärosäten. Ta kontakt med oss via forop@lnu.se för att få veta mer.

Konferenser

Religion och politik 2023

En forskningskonferens som arrangeras på Linnéuniversitet i Växjö i november 2023.

Utbildning

Några av de kurser vid Linnéuniversitetet som behandlar kombinationen av religion och politik är:

Publikationer

Projekt

Medarbetare

FoRoP leds av Douglas Brommesson och Magnus Hagevi.