Forum för professionsforskning

Grundidén bakom Forum för professionsforskning är att, med ett flervetenskapligt perspektiv, undersöka olika typer av professionaliseringsprocesser i samhället. Vi vill inspirera, initiera och genomföra forskning kring välfärdsstatens och den privata sektorns professioner. Vi riktar även intressen mot nya yrkesgrupper i samhället som har professionsanspråk.

Vår forskning

Forum för professionsforsknings forskningsprojekt är samlade inom tre övergripande teman:

Pågående forskningsprojekt

Aktuella evenemang

Tidigare evenemang

Seminarier vid Forum för professionsforskning

28 september 2023
En heldag med professionsforskning
Forum för professionsforskning bjuder in till en ”samverkansdag” för professionsintresserade forskare vid lärosätet. Genom en blandning av korta forskningspresentationer och pitchning av forskningsidéer arbetar vi under dagen med att presentera oss och vår forskning, samt diskuterar uppslag till framtida forskningsprojekt och nya forskargruppskonstellationer.

Fokus ligger på professioner (och yrken) i välfärdsprofessionella organisationer – och kan beröra allt från kompetensförsörjning, digitalisering, arbetsmiljö, matchning utbildning/arbetsliv. Den enda avgränsningen är att det på något sätt ska koppla till professioner och yrken inom välfärden.

1 juni 2023
Den professionella logiken under nya samhällsvillkor
Lennart G Svensson presenterar forskning från två enkätstudier (1996+2010) samt öppnar för en diskussion som siktar mot ny forskning.

Det professionella landskapet i förvandling
Gunnar Olofsson presenterar forskning om professionella fält och öppnar för diskussion för både samverkan och strid inom och mellan professionella fält.

3 maj 2018
Ny forskning vid Linnéuniversitetet: Språk, profession och det sociala arbetet
Peter Ström, FD i svenska språket vid Linnéuniversitetet, presenterar sin avhandling "Utredning inleds: Språk, genredrag och ansvar i barnavårdsutredningar".

14 mars 2018
Styrningen av lärarutbildningen
Hans Hasselblad, professor i företagsekonomi vid Örebro universitet, ger ett seminarium om sitt pågående projekt och sin kommande bok, under rubriken "Lärare, lärarutbildning och den föreskrivna lärarrollen".

NORDPRO-konferensen

8-9 november 2018
UCC, Köpenhamn