Fysisk aktivitet, hälsa och idrottsmedicin

Inom vår forskargrupp bedrivs forskning inom det tvärvetenskapliga ämnet idrottsvetenskap med inriktning mot fysisk aktivitet, hälsa och idrottsmedicin.

Inom fysisk aktivitet beforskas rörelse, idrottsaktiviteter och friluftsliv och dess påverkan på bl.a. hälsa. Vi bedriver även forskning inom prestationsutveckling samt flera idrottsmedicinska områden med speciellt fokus på prevention och rehabilitering av idrottsskador.