Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet (SNES/LNU)

Forskningsmiljön Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet har tre teman: Autokratisering och Europas demokratier, EU och internationella relationer, samt Europeisk integration, EU:s institutioner och beslutsfattande.

Forskargruppen Svenska nätverket för Europastudier (SNES) vid Linnéuniversitetet (LNU) har sin hemvist vid institutionen för Statsvetenskap och bedriver forskning, utbildningsprojekt och samverkan med fokus på Europastudier. Det svenska nätverket SNES har varit aktivt sedan 1997 och är ett av tre nationella nätverk i den svenska regeringens satsning på att framhäva europastudier.

Vår forskargrupp om Europastudier vid Linnéuniversitetet består av forskare och lärare som bedriver studier av europeisk politik och samhällsutveckling i samarbete med nationella och internationella forskare och forskargrupper. Vidare driver vi kurser och utbildnings- och samverkansprojekt om Europastudier såväl inom ramen för samarbetet EUniWell som genom internationella samarbetspartners i bland annat Afrika, Asien och Amerika.

De områden som vår forskargrupp främst fokuserar på är:

1. Autokratisering och Europas demokratier

Ett forskningsområde berör den pågående globala autokratiseringen som kommit att utmana och urholka demokratier såväl globalt som i Europa. I Europa utmanar autokratisering inte bara den liberala demokratin i specifika länder utan också EU:s grundläggande identitet, värdegemenskap och säkerhet.

2. EU och internationella relationer

Ett andra forskningsområde är EU som regional och global politisk aktör, med särskilt fokus på EU:s utrikespolitik gällande arbetet för demokrati, säkerhet samt integration. Forskningen berör EU:s närområde i grannskapspolitiken och relationen till Ryssland såväl som EU:s roll i Mellanöstern.

3. Europeisk integration, EU:s institutioner och beslutsfattande

Ett tredje forskningsområde är EU:s institutioner, beslutsfattande och implementering av policyer inom unionens medlemsländer. Bland annat fokuserar vi på europeisering, vilka motiv olika aktörer kan tänkas ha för att utveckla policyer och hur genomförandet sker i medlemsländerna utifrån EU:s regelverk med mera. 

Möten

Forskargruppen träffas första onsdagen i varje månad kl 12.00 på campus i Växjö och/eller via Zoom. Är du intresserad av att deltaga, kontakta daniel.silander@lnu.se.

Nyheter

Projekt

Aktiva forskare