Hållbar idrott och prestation (HIP)

Inom den tvärvetenskapliga forskargruppen Hållbar idrott och prestation (HIP) fokuserar vi på hållbar prestationsutveckling inom elitidrotten.

Vår forskning

Vi bedriver forskning och samverkan utifrån bland annat ett organisatoriskt, kulturellt, fysiologiskt, medicinskt och ledarskapsperspektiv. Det är vår ambition att bedriva forskning och samverkan i nära samarbete med idrotten och att ny kunskap snabbt delas, till nytta för alla.