Hållfasthetssortering av virke

Virke uppvisar stora variationer i mekaniska egenskaper, vilket gör sortering av virke till rätt hållfasthetsklass viktigt för konkurrenskraften gentemot andra byggmaterial. Modellering och hållfasthetssortering av virke har därför under mer än tio år varit ett aktivt forskningsområde inom områdena träbyggnadsteknik och trämekanik vid Linnéuniversitetet.

Vår forskning

Virke är ett naturligt material med mycket större variationer i mekaniska egenskaper än andra vanliga konstruktionsmaterial. För en effektiv användning av konstruktionsvirke är det därför viktigt att sortera varje bit till rätt hållfasthetsklass. Ju mer korrekt denna sortering utförs, desto mer konkurrenskraftigt blir konstruktionsvirke i förhållande till andra, mindre miljövänliga material.

Under mer än ett decennium har modellering och hållfasthetssortering av virke varit ett aktivt forskningsområde inom Träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet.

Modeller av detaljerad data

Maskinell sortering av virke baseras på indikerande egenskaper som styrka, styvhet och densitet. Dessa baseras i sin tur ofta på jämförelsevis begränsade mängder mätdata, till exempel axiell resonansfrekvens samt vikt och mått på brädor och plank.

Detta är dock inte tillräckligt för att med hög precision kunna prediktera hållfasthet. Som komplement bör man samla in detaljerad data från optisk skanning av ytor och/eller data från röntgenskanning, vilka man sedan konverterar till modeller av individuella plankor. Dessa kan man använda för att med större exakthet förutsäga klassificeringsbestämmande egenskaper som styrka.

Vissa delar av vår forskning har redan resulterat i praktiska och noggranna metoder för maskinell hållfasthetssortering. Andra delar avser mer grundläggande forskning, som förväntas bidra till förbättrat utnyttjande av trämaterial i ett längre perspektiv. Doktorsavhandlingar som presenterats av gruppen är Oscarsson (2014) och Hu (2018a).

Pågående forskning inbegriper följande underområden.

Projekt

Medarbetare