Health, Gender and Embodiment

Health, Gender and Embodiment utgörs av en grupp forskare och doktorander som i sin forskning rör sig inom området/tematiken hälsa, genus och förkroppsligande.

Forskargruppen är en konsolidering av ett tidigare internationellt nätverk. I kollegial anda erbjuder gruppen stöd i genomförandet av olika forskningsprojekt, i allt ifrån initiala ansökningar till genomförande och slutrapportering. Gruppen består av nationella och internationella forskare med ett intresse för kritiska och teoretiska perspektiv på hälsa, genus och förkroppsligande processer.

För ytterligare information om forskargruppen se den engelska sidan.