High-Performance Computing Center (HPCC)

High-Performance Computing Center (HPCC) erbjuder beräknings- och lagringsresurser för att hjälpa forskare lösa stora beräknings- och big data-problem. Förutom ett centrum för tjänster utgör HPCC även en mötesplats för forskare inom datavetenskap och andra områden.

Vår forskning

Forskning och lösningar av praktiska vetenskapliga och tekniska problem kräver beräknings- och lagringsresurser som är större de som finns tillgängliga i en persondator. För att lösa komplexa problem inom rimlig tid behövs högpresterande datorer som har många processorer och en hög minneskapacitet. Med grund i Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences and Applications (DISA) kommer High-Performance Computing Center (HPCC) att fungera som ett centrum för tjänster och en mötesplats för forskare inom datavetenskap och andra områden (till exempel fysik och humaniora). HPCC kommer också att skapa nya möjligheter för tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Forskare inom DISA och deras partner inom näringslivet kommer att få tillgång till HPCC:s avancerade infrastruktur för databehandling och lagring på ett enkelt och lättfattligt sätt. I samarbete med den kunniga vetenskapliga och tekniska personalen på HPCC kommer forskare att kunna lösa stora beräknings- och big data-problem som de annars inte skulle kunna hantera själva.

Forskargruppen HPCC är en del av Linnæus University Centre of Excellence (LNUC) for Data Intensive Sciences and Applications.

Publikationer

Medarbetare