iInstitute

iInstitute

Informationsområdet använder sig av tvärvetenskapliga tillvägagångssätt för att berika och underlätta skapandet, överföringen och tillsynen av data, information och kunskap. Detta görs genom en omfattande användning av teknik för att maximera människors potential. iInstitute vid Linnéuniversitetet strävar efter att uppfylla denna vision.

Läs mer om iInstitute på vår engelska sida.