International Strategy Studies

Förändringar av den globala ekonomin gör att det är av stor betydelse att studera företags utveckling av internationella strategier och att identifiera framgångsrika strategier. Syftet med denna forskningsgrupp är att bidra till kunskapen om internationella strategier för företag som verkar på olika marknader och i olika branscher. Kunskapen sprids till företag, studenter och samhället som helhet.

Läs mer på forskargruppens engelska sida.