Laboratoriet för bioorganisk och biofysikalisk kemi (BBCL)

Laboratoriet för bioorganisk och biofysikalisk kemi (BBCL) finns i Kalmar vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Som namnet antyder är vi en multidisciplinär forskargrupp inom kemivetenskaperna. Vår forskning omfattar studier av både organisk- och fysikalisk-kemisk natur samt tillämpningar av dessa på problem av mer biologisk art.

Vår forskning 

Forskningen vid Laboratoriet för bioorganisk och biofysikalisk kemi omfattar följande områden:

 1. Design, framställning och utvärdering av syntetiska igenkänningssystem. Molekylavgjutning är en viktig del av vårt arbete inom detta område. Kunskapen används bland annat för utveckling av konstgjorda enzym och antikroppar för tillämpningar inom syntetisk organisk kemi, bioteknik och klinisk forskning.
 2. Grundläggande studier av molekylär igenkänning och termodynamisk karakterisering av ligand - receptorinteraktioner.
 3. Kombinatorisk kemi och -biologi som verktyg för att hitta nya igenkänningsystem.
 4. Studier av mikrobiologisk och biomakromolekylär stabilitet och viabilitet i kemiskt och fysikaliskt extrema miljöer.
 5. Bionanoteknik: molekylära motorer. Studier och användning av motorproteiners funktion på mikro- och nanonivå.
 6. Utveckling av spektroskopiska metoder för studier av konstgjorda och biologiska igenkänningssystem.

Moderna laboratorier

Forskningen utförs i moderna laboratorier och vi innehar eller har direkt åtkomst till följande utrustning:

 • Spektroskopi: NMR (400 MHz, Bruker), fluorescens (3 instrument inklusive TIRF och stop-flow), UV, FT-IR, MS (MALDI-TOF)
 • Molekylmodellering: Beräkningskluster (32 processorkärnor) med programvara för molekyldynamik (Amber, ver. 10, Gromacs, ver. 4.0), DFT (Siesta, ver. 2.0.2) och visualisering (VMD, ver. 1.8.6, Molekel, ver. 4.3)
 • Mikroskopi: Svepelektron, konfokalfluorescens, atomkraft (nQuip), FT-IR
 • Kromatografi: HPLC (ett flertal), LC-MS, GC-MS, CE/CEC, FPLC
 • Sensorplattformar: SPR (Biacore X), QCM (Attana Cell-200 x 2, Attana-100, Attana-80)
 • Övrigt: Isotoplaboratorium med scintillatorräkning, cell- och virusodling, cellräknare, flödescytometri, goniometri, viskosometri, dielektricitetskonstantmätning, polarimetri, partikel- och ytanalys (Zetasizer).

Bidragsgivare och industripartners

Vår forskning bedrivs med stöd av ett antal bidragsgivare och industripartners:

Forskargruppen BBCL är en del av institutionen för kemi och biomedicin samt ingår i Linnæus University Centre of Excellence (LNUC) for Biomaterials Chemistry och Kunskapsmiljö Linné: Avancerade material.

Undervisning

De flesta av medlemmarna i gruppen bidrar till undervisningen vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Vi är i hög grad inblandade i grundutbildning inom:

 • Allmän kemi
 • Oorganisk kemi
 • Organisk kemi
 • Fysikalisk kemi
 • Analytisk kemi
 • Läkemedelskemi
 • Bioorganisk kemi
 • Labmetodik
 • Nutrition

Dessa kurser ingår i ett flertal utbildningsprogram:

 • Biologi
 • Biomedicinsk kemi
 • Biomedicinsk analytiker
 • Ingenjörsutbildning
 • Nanovetenskap
 • Nutrition och livsmedelsvetenskap
 • Optiker
 • Farmaceut
 • Lärarutbildning

Utöver detta är vi inblandade i många av de doktorandkurser som erbjuds av fakulteten.

Publikationer

Medarbetare

Kontakt- och besöksinformation

Postadress

Laboratoriet för bioorganisk och biofysikalisk kemi
Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry
Institutionen för kemi och biomedicin
Linnéuniversitetet
392 31 Kalmar

Besöksadress

Universitetsplatsen 1, 392 31 Kalmar
Fax 0480–44 60 32
Telefon 0772–28 80 00 (växel)

Hitta hit

Med bil: E22 från Köpenhamn/Malmö/Lund, eller E4 och sedan E22 från Stockholm.
Med tåg: Regelbundna avgångar till och från Kastrup/Malmö/Lund, Göteborg och Stockholm. Institutionen ligger 500 m från centralstationen.
Med flyg: Dagliga avgångar till och från Stockholm med SAS (Arlanda) och Kalmarflyg (Bromma). Flygplatsen ligger 10 min bilfärd från institutionen.