Centrum för ledarskap i Småland

Vill du utveckla ditt ledarskap? Vill du bli bättre på att möta osäkerhet, ta vara på mångfald och att bygga organisationer med energi och motiverade medarbetare - det som är framtidens ledarskap.

Centrum för ledarskap i Småland är en arena för framtidens ledarskap, där praktisk handling på forskningsbaserad kunskap står i fokus.

Vi samlar och bygger kunskap om ledarskapets betydelse för innovativa, hållbara och attraktiva arbetsplatser. Eftersom vi finns i Småland tar vi avstamp i vardagen hos de människor som lever och verkar i vår del av Sverige.
Ledarkunskap.se är vår digitala arena.

Centrum för ledarskap i Småland genomför uppdrag hos företag och organisationer som vill förändra och förnya sitt ledarskap. Alla uppdrag utgår från aktuell forskning och den kompetens som arbetas upp när forskare, chefer, ledare, entreprenörer och studenter gemensamt utforskar och kartlägger de verkliga behov som finns.

Just detta är hjärtat i det vi gör: vi knyter ihop forskning med praktik, näringsliv med offentlig sektor, behov med utbildning, likheter med olikheter.
Historien om Småland berättar om idérikedom, initiativkraft och att utveckla saker tillsammans. Idag är innovationsdrivet ledarskap, utmaningar i samhället och globala förändringar strategiska utmaningar för varje organisation och varje ledare – vare sig adressen är Braås eller London, Jönköping eller Öland. 

Vi arbetar med ledarskapsfrågor i hela Småland tack vare samarbete med Tekniska högskolan i Jönköping.

 

I december 2022 har Centrum för ledarskap i Småland beviljats medel för ytterligare ett projekt. Det är Familjen Kamprads stiftelse som ger centrumet 3,4 miljoner kronor för två års arbete med start i september 2023. Det nya projektet ska bidra till utveckling av ledarskap på landsbygd och engagerar forskare inom ledarskap och idrottsvetenskap.

 

Läs mer om vårt övriga utbud längre ner på sidan.

Ledarskap och entreprenörskap i Småland

Med start 2020 driver centrumet projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland”. Det är steg två i ett långsiktigt arbete med utmanande och konkret ledarutveckling i vardagen. Framgångsfaktorn är att i praktisk handling bidra till modernisering av småländska företag, en jämnare genusstruktur och en inkluderande attityd i rekrytering av arbetskraft.

Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket. Projektets digitala arena är Ledarkunskap.se

Målsättningen är att regionen på sikt kännetecknas som innovativ, nyttoskapande och växande, kopplat till Agenda 2030. Projektet vill höja insikten om - och förståelse för - ledarskapets och entreprenörskapets betydelse för innovation och för att skapa attraktiva arbetsplatser. Centralt är hur ett innovationsdrivande ledarskap/entreprenörskap inkluderar mångfald i mer än ett avseende och i konkreta möten med olikheter. 

Små och medelstora företag är målgrupp för projektets aktiviteter. Metoden följer tidigare erfarenhet om hur man framgångsrikt kan arbeta i en småländsk kontext: Praktiska och enkla angreppssätt leder till förändring och forskarnas nära dialog med ledarna är avgörande. Det finns ett stort behov av fortsatt stöd för ledare och entreprenörer i ett förändringsarbete som sällan är enkelt för den enskilde.

I projektet ingår också Juniorledarskapsakademin som riktar sig till ledarskapsintresserade studenter i ett samarbete med Ung företagsamhet i Kalmar och Kronoberg.

EU-logga
Maskros

Håll kontakt med oss

Vill du bli mentor för en blivande juniorledare?

Du som är chef och ledare är välkomen att bli mentor i Linnéuniversitetets mentorprogram.

Få information genom vårt nyhetsbrev

Vill du få information om vad som händer inom Centrum för ledarskap i Småland och andra samverkansprojekt på Linnéuniversitetet? Genom vårt nyhetsbrev får du reda på vad som är på gång.