Linnaeus Mikrobiella Observatorium (LMO)

Linnaeus Mikrobiella Observatorium (LMO) är en provtagningsstation i Egentliga Östersjön, och kärnan i en rad forskningsprojekt inom mikrobiell oceanografi vid Linnéuniversitetet. Sedan 2011 har vi samlat in prover vid över 360 olika tidpunkter (fram till januari 2023), och för närvarande samlas prover in varannan vecka.

Om LMO

Östersjön har under många år utsatts för övergödning och överfiske. Nu hotar klimatförändringarna att ytterligare förstärka effekterna av denna människopåverkan, vilket kan leda till ekosystemförändringar av tidigare icke skådad omfattning. För att kunna tolka och förutse hur Östersjön reagerar på klimatförändringar undersöker vi inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde "EcoChange" – ett starkt svenskt forskningssamarbete – hur områdesspecifik näringsväv reagerar på miljöpåverkan (från bakterier till fisk).

I vårt arbete undersöker vi bland annat ett antal interaktioner, från mikrober till högre organismer, med hjälp av en uppsättning högavancerade metoder inom mikrobiell ekologi och molekylärbiologi.

Vår provtagning vid LMO påbörjades 2011. Här studerar flera av våra forskargrupper vid Linnéuniversitetet exempelvis virus, bakteriers, växtplanktons och djurplanktons ekologi och säsongsmässiga dynamik. Ungefär varannan vecka åker ett provtagningsteam ut till stationen och samlar in vattenprover som sen transporteras till laboratoriet i Kalmar, där upp till tio personer analyserar dem på olika sätt. De som jobbar med detta är medlemmar i olika forskargrupper:

 • Bakterier (Jarone Pinhassi)
 • Växtplankton (Elin Lindehoff, Catherine Legrand)
 • pikofytoplankton (Hanna Farnelid)
 • Virus (Karin Holmfeldt)
 • Djurplankton (Samuel Hylander)

Internationella samarbeten

Inom ramen för vår provtagning vid LMO samarbetar vi gärna internationellt med forskare som jobbar med olika aspekter av akvatisk mikrobiell ekologi. Pågående samarbeten rör till exempel

 • aktivitet och mångfald hos partikelbundna och frilevande marina bakterier, i samarbete med Dr. Sandra Martinez-Garcia, University of Vigo, Spanien
 • tidsanalys av bakteriofaginteraktioner, i samarbete med Dr. Anders F. Andersson, Kungliga Tekniska högskolan, SciLifeLab
 • dynamiken i bakterioplanktonsamhällen och kopplingar till nedbrytningstid för organiskt material, i samarbete med Dr. Carina Bunse, Göteborgs universitet.

Hur proverna används

LMO-proverna utgör grunden för ett enormt forskningsmaterial. Vi använder proverna för att studera

 • förekomst av bakterie-, växtplankton- och djurplanktongrupper samt taxonomisk identifiering
 • DNA- och metagenomprover från virus, växtplankton och bakterier
 • data från växtplankton- och bakterieplanktonsamhällen gällande gener och proteinuttryck.

Vi vill härmed tacka RWE Renewables i Norden, RWE Kårehamn Vindkraftspark och besättningen på MS/S Provider för deras stöd under vårt provtagningsarbete.

Var finns LMO?

Provtagningsstationen LMO ligger i Östersjön, 11 km från Kårehamn. Koordinater: LMO, 56° 55.8540' N, 17° 3.6420' E.