Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry

Linnéuniversitetets spetsforskningsgrupp inom området biomaterialkemi arbetar med utveckling och tillämpning av material som kan efterlikna och/eller integreras i biologiska system, till exempel människokroppen.

Vår forskning

Vi människor har ett naturligt immunförsvar som aldrig vilar. Våra celler är hela tiden på sin vakt mot inkräktare och utan immunförsvaret skulle vi snabbt dö i infektioner från olika mikroorganismer. Tyvärr kan kroppens försvar ställa till problem när vi faktiskt vill att kroppen ska acceptera främmande saker. Det kan vara allt ifrån hjärt-lungmaskinen vid en operation, dialysapparaten vid njursvikt, ledproteser eller konstgjorda hjärtklaffar m.m.

Material i kontakt med kroppsvävnad brukar kallas biomaterial eftersom de kommer i kontakt med biologiska vävnader i kroppen. När blodet kommer i kontakt med biomaterialet aktiveras kroppens olika försvar och det kan medföra effekter som är farliga för patienten, till exempel blodproppar, allvarliga inflammationer eller bortstötning av det främmande materialet.

Eftersom användning av kroppsfrämmande material blir allt vanligare inom medicinen är studier och syntetisering av biomaterial en viktig och ny specialitet inom kemin. Nya tekniker behövs för att skydda biomaterial och celler från att kännas igen som främmande av det naturliga immunförsvaret. 

Fokus för Linnaeus University Centre (Lnuc) for Biomaterials Chemistrys forskning ligger på att försöka utveckla material som kan efterlikna eller integreras i biologiska system. Forskningen spänner över grundläggande studier av biologiska processer till design, utveckling och tillämpning av material för integration i biologiska system eller i funktioner som efterliknar biologiska funktioner. Vår forskningsgrupp har samverkat sedan 1998 och har ett etablerat internationellt renommé. Såväl centrets fokus som dess samlade, tvärvetenskapliga expertis är unika för Sverige.

Aktuellt

Forskare får prestigefyllt anslag [19 jan 2018]
Forskaren Per Nilsson har, för den forskning han bedriver vid Universitetet i Oslo, av Norges Forskningsråd tilldelats det prestigefyllda FRIPRO-anslaget till unga forskartalanger. Per ska i sitt projekt studera akuta inflammatoriska och trombotiska processer som sätter igång när blod möter biomaterial, en forskning som även kommer att gagna arbetet vid Centre for Biomaterials Chemistry.

Forskare möter mellan- och högstadieelever [17 jan 2018]
På tisdag 23/1 kommer 40 forskare inom naturvetenskap, teknik och matematik att besöka skolklasser i årskurs 4-9 i Kronobergs län, som en del av projektet Mot nya höjder. De ska berätta vad en forskare är och vad just de forskar om, med målet att visa hur spännande det är att läsa och forska inom dessa ämnen. Bland forskarna återfinns Ulrika Johansson och Per Nilsson från Centre for Biomaterials Chemistry.

Workshop om Rosetta [10 april 2017]
Forskare inom Centre for Biomaterials Chemistry arrangerade nyligen och deltog i en workshop med fokus på hur man använder Rosetta, en programvara som utvecklats för konstruktion av proteiner. Workshopen ägde rum 5-6 april på Ekerum på Öland.

Forskargrupper

Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry omfattar följande forskargrupper.

Medarbetare

Publikationer